Turkish-English translations for atmosferik:

atmospheric · other translations

atmosferik atmospheric

Teorik olarak, böyle bir gemi sıra dışı atmosferik basınçlara karşı koyabilir.

Theoretically, such a ship would be capable of withstanding extreme atmospheric pressures.

Bu atmosferik ölçümler hiç mantıklı değil.

These atmospheric readings don't make sense.

Daha doğrusu, atmosferik bir volkan.

Actually an atmospheric volcano.

Click to see more example sentences