Turkish-English translations for atomik:

atomic · other translations

atomik atomic

Bu gezegende çok yüksek seviyede radyasyon var belki de kaybedilmiş bir atomik savaşın sonucudur.

This planet has a high level of radiation, perhaps the result of some lost atomic war.

Sonra aniden hiçbir uyarı olmadan atomik kıyamet.

But then, suddenly, without warning atomic holocaust!

İkinci bir beyin taraması önerebilir miyim, atomik seviyede bir beyin taraması?

Might I suggest a second brain scan, an atomic-level brain scan?

Click to see more example sentences