Turkish-English translations for avanak:

sap · simpleton · ninny · other translations

avanak sap

Haydi, çabuk ol seni avanak!

Come on, hurry up, you sap!

Çünkü ben avanak değilim.

Because I'm nobody's sap.

Sen bizi avanak sandın herhâlde ama değiliz!

You're obviously taking us for saps, but we're not.

Click to see more example sentences
avanak simpleton

Etrafına bir bak, avanak.

Oh, look around, simpleton.

O avanak Oyuncakçı ne yarattığını hiç anlayamadı.

That simpleton, Toyman, never understood what he had created.

Bekar bir avanak.

A celibate simpleton.

Click to see more example sentences
avanak ninny

O bir buhar treni seni avanak.

Well, that's a steam train, you ninny!