Turkish-English translations for avcılık:

hunt, hunting · fishing · hunter · gunning · other translations

avcılık hunt, hunting

Ben aslında avcılık hakkında ne biliyorsun, demek?

I mean, what do I actually know about hunting?

Avcılık deneyimi. Reid

Hunting experience, Reid

Babam, bu avcılık kitabını bana bıraktı.

My father left me this hunting book.

Click to see more example sentences
avcılık fishing

Hafta sonu İskoçya'da, avcılık, balıkçılık.

The weekend in Scotland, hunting, fishing.

Balıkçılık, avcılık ve amatör tahnitçilik işindelermiş.

They're into fishing, hunting and amateur taxidermy.

avcılık hunter

Hayır ben daha çok avcılık eğitimi alıyorum.

No. I'm I'm more hunter-in-training.

avcılık gunning

Tanrı ile Avcılık nedir?

What's Gunning with God?