Turkish-English translations for avlamak:

hunt · to hunt · fish · kill · prey on · other translations

avlamak hunt

Avlamak için daha iyi bir yol olmalı.

There's got to be a better way to hunt.

Bu tanrı ve kızı beni avlamak istiyor.

And this God and his daughter are hunting me.

Sadece avlamak için!

Only for hunting!

Click to see more example sentences
avlamak to hunt

Avlamak için daha iyi bir yol olmalı.

There's got to be a better way to hunt.

Biz buraya o şeyi avlamak için geldik.

We came here to hunt that thing.

Onları avlamak korkunç bir şey.

It's horrible to hunt them.

Click to see more example sentences
avlamak fish

Büyük bir balık avlamış.

He caught a big fish.

O köpekbalığı avlamak için.

It's for shark fishing.

Balık avlamak için ilk fırsat.

The first opportunity to fish.

Click to see more example sentences
avlamak kill

Tanrım, kim bu adam öldürmek için avlayan? Kim bu ölüm maskesi?

My God, who is this man who hunts to kill? this mask of death?

Avlamak ve öldürmekte de sanırım.

And hunting and killing, I suppose.

Onu avlamak ve onu öldürmek.

Hunt her down and kill her.

Click to see more example sentences
avlamak prey on

Uzun süre o bizi avladı

Too long he's preyed on us

Sen kadınları avlayan bir nevi fetişisttik canavarsın.

You're some fetishistic monster who preys on women.