Turkish-English translations for avlu:

yard · courtyard · patio · atrium · quad · dooryard · other translations

avlu yard

Bu gece avluya gel, sana her şeyi anlatacağım.

Come to the back yard tonight, I'll explain everything.

Geçen gün avluda bir şey fark ettim.

I noticed something in the yard the other day.

Avlu için hazır olun, beyler.

Ready for yard, gentlemen.

Click to see more example sentences
avlu courtyard

Ben yaşamak kıyıya yakın köy. in kutsal incir ağacı savurursa benim avlu ve serin gölge sağlar.

I live in the village near the shore. The sacred fig tree sways in my courtyard and provides cool shade.

Üç parça pamuk elbise, iki parça ekmek ve bir tane de avlu.

Three cotton clothes, two pieces of bread.. and a single courtyard.

Burada küçük bir avlu var.

There's a small courtyard here.

Click to see more example sentences
avlu patio

İki yatak odası, iki misafir odası, banyo ve avlu.

Two bedrooms, two reception rooms, bathroom, and patio.

Arka kapı, avlu kapısı, oturma odası camı.

Back door, patio door, living room window.

Evet, bahçe avluları iyidir.

Yeah, patios are good. Okay.

avlu atrium

Açacağımız yeni avlu mağazayı daha aydınlık ve canlı yapacak.

The new atrium will make the store brighter and more vibrant.

avlu quad

Bu kısım teknik olarak avlu sayılır.

This area's technically the quad,

avlu dooryard

Kapı Avlusu nedir?

What's a dooryard?