Turkish-English translations for ayı:

bear · moon · month · yahoo · mid · other translations

ayı bear

Trajik bir durum çünkü, o ve kız arkadaşı öldü, çünkü ayı gibi davranmaya çalıştı.

It's tragic because, yeah, he died and his girlfriend died because he tried to be a bear.

Özellikle bir ayı!

Especially a bear.

Selam, küçük ayı.

Hey, little bear.

Click to see more example sentences
ayı moon

Ve arka planda ay var, tıpkı eski şarkı gibi değil mi, Nisan ayı?

And there's the moon in the background, like that old song, April moon?

Sen, sen ayı istiyorsun?

You, you want the moon?

Kadın Ayı" mı?

Moon of Woman"?

Click to see more example sentences
ayı month

Bu çin hayalet ayı boyunca, eğer bir hayalet bulursan, ay boyunca kötü şans getirir.

During the Chinese ghost month, if you ever find a ghost you have bad luck the whole month.

Bart, sen "Siyahi Tarihi" Ayı için ne yapıyorsun?

Bart, what are you doing for Black History Month?

Beş çocuk, kış mevsiminin her ayı için bir çocuk.

Five children one child for every month of winter.

Click to see more example sentences
ayı yahoo

Unut bu ayıyı.

Forget this yahoo.

ayı mid

Sınavlar ocak ayının ortasına ertelendi.

Exams were postponed untiI mid-January.