Turkish-English translations for ayık:

sober · awake · alert · other translations

ayık sober

Üç yıldır temiz ve ayık bütün suçlamalar düştü ve Milly'ye çok iyi bakıyor.

She's three years clean and sober, all the charges were dropped and she's great with Millie.

Bu insanlar ayık olmak için fazla zengin.

These people are too rich to be sober.

Altı aydır ayık.

Six months sober.

Click to see more example sentences
ayık awake

Seni hiç bu kadar ayık görmemiştim.

I've never seen you getting so awake.

Kahve de beni ayık ve tetikte tutuyor.

Coffee keeps me awake and alert.

Ama çoğu sanatçılar biraz daha ayık olurlar.

But most artists are a little bit more awake.

Click to see more example sentences
ayık alert

Kahve de beni ayık ve tetikte tutuyor.

Coffee keeps me awake and alert.