Turkish-English translations for ayırma:

separation, separate · demarcation · detachment · segregation, segregative · other translations

ayırma separation, separate

Bay La Forge gövdeyi ayırmaya hazırlanın.

Mr. La Forge. Prepare for saucer separation.

Bu ırkçılık değil. Ayırma ile bu sorun olmaz.

With separation, that wouldn't be a problem.

Dene, dene birbirinden ayırmayı dene

Try, try, try To separate them

Click to see more example sentences
ayırma demarcation

İyi şifre, "Ayırma".

Good code, demarcation

Ayırma. Steiner adıyla imzala.

Demarcation Sign it Steiner

Yüzbaşı, özel parola "Ayırma" Steiner imzalı.

Captain, special password Demarcation, signed Steiner

ayırma detachment

İkinci evre, ayırmaya hazır.

Second stage ready to detach.

Yüksek warp hızlarında gövde kısmını ayırmanın sonuçları?

Results of detaching saucer at high-warp velocity.

ayırma segregation, segregative

Geçen sene davaları yargıçlara göre ayırmaya başladık.

Last year, we started segregating cases by judges.