ayıya

Trajik bir durum çünkü, o ve kız arkadaşı öldü, çünkü ayı gibi davranmaya çalıştı.

It's tragic because, yeah, he died and his girlfriend died because he tried to be a bear.

Bu çin hayalet ayı boyunca, eğer bir hayalet bulursan, ay boyunca kötü şans getirir.

During the Chinese ghost month, if you ever find a ghost you have bad luck the whole month.

O zaman bunu da seveceksin çünkü bu kırmızı kalp tutan kocaman bir ayı.

Well, you'll like this then, Because this is a giant teddy bear Holding a red heart.

Bu sıradan bir ayı gibi görünebilir ancak içinde olağandışı bir şeyler oluyor.

This might look like an ordinary bear, but something extraordinary is happening inside her.

Bana Marilyn de ve buraya gelip bana bir kucak ver, seni büyük, şişko, mor oyuncak ayı.

Call me, Marilyn and get over here and give me a hug, you big, fat, purple teddy bear.

Eski arkadaşlar, ve yeni arkadaşlar, hatta bir ayı bile var.

There's old friends and new friends And even a bear

Bazen büyük siyah bir ayı, bazen ise güçlü bir insan.

Sometimes he's a huge black bear. Sometimes he's a great strong man.

Baba Ayı, Anne Ayı ve Bebek Ayı.

Papa Bear, Mama Bear, and Baby Bear.

Yarı adam, yarı ayı ve yarı domuz.

Half man, half bear, and half pig!

Sanki yarı insan yarı ayı! ve yarı domuz!

It's like a half man half bear! And half pig!