Turkish-English translations for ayakkabı:

shoe, shoes · blacking · boot · footwear · pump · other translations

ayakkabı shoe, shoes

Ben gidip, ayakkabı ve yiyecek bir şeyler alayım. Ve telefon edeceğim, hemen geri dönerim, tamam mı?

Alright, I'm gonna get some shoes and some food and make a phone call and I'll be right back, okay

Tamam iyi o ayakkabıları kendim için almıştım,

Okay, fine. I bought the shoes for myself,

O kırmızı ayakkabıları giy Vicky ve yeniden bizim için dans et.

Put on the red shoes, Vicky and dance for us again.

Click to see more example sentences
ayakkabı blacking

Sanırım, ayakkabı hakkında bir şarkı olmalı, parlak bir ayakkabı bir siyah patentli ayakkabı bir iyi eski ayakkabı.

I think, it should be a song about a shoe, a shiny shoe a black patent shoe a good old shoe.

İki elbise, ikisi de siyah. Ama siyah ayakkabı yok.

Two dresses, both black, and no black shoes.

Kırmızı kapşonlu süveter, siyah pantolon, tenis ayakkabıları. Peki ya kurban? Adı Lee Cusa.

Red hooded sweatshirt, black pants, tennis shoes. –What about the victim? –His name's Lee Kusa.

Click to see more example sentences
ayakkabı boot

Riskli yatırım bir çift topuklu ayakkabıya benzer.

Risky investment is like a pair of platform boots.

Bu ayak izleri, sanki yarı kurt izi, yarı ayakkabı gibi.

This print, it looks like it's half wolf and half boot.

Bak, Charlotte. Ayakkabı cilası.

Look, Charlotte, it's boot polish.

Click to see more example sentences
ayakkabı footwear

Sizin için olmasa da Butler Ayakkabıları için yeni bir şey bu.

That's not just new for you, that's new for Butler Footwear.

Umarım daha uygun bir ayakkabı getirmişsinizdir, Bay Palmer.

I hope you brought more appropriate footwear, Mr. Palmer.

Lütfen ceketleri, kazakları mücevherleri ve ayakkabıları çıkarınız.

Please remove all jackets, sweaters, jewelry and footwear.

Click to see more example sentences
ayakkabı pump

Dolce manto, Gucci pantolon veya Ralph Lauren etek, Manolo ayakkabılar.

Dolce coat, Gucci pants or Ralph Lauren skirt, Manolo pumps?

O evet, bir çift safran renkli gümüş pırlantalı topuklu ayakkabı ile.

Oh, yes, with a pair of saffron brocade diamond mink pumps.

Ayakkabı, bot, pompa.

Shoes, boots, pumps.