Turkish-English translations for ayaklık:

stilt · stand · other translations

ayaklık stilt

Hey Lise, buraya bak, pogo ayaklığı.

Hey, Lise, check it out pogo stilts.

En kötü hücre arkadaşım "ayaklık" denilen adamdı.

My worst cellmate was this guy called "stilts.¡±

ayaklık stand

Evet, babamda yeni eğilmeyen, devrilmeyen ayaklıklardan var.

Yeah, Dad has the new no-tip, no-tilt, tap-a-toe stand.