Turkish-English translations for ayar:

set, setting · tuning, tune · adjusting, adjust, adjustment · calibration · karat · tune-up · gauge · carat · other translations

ayar set, setting

Efendim, mısır patlatma ayarı her zaman çok kısa, haklı değil miyim?

So, sir, popcorn setting, always too short, am I right?

Normal ayarı bu değil mi?

Isn't that the normal setting?

Bak, bu şeyin iki ayarı var, yüksek ve düşük.

See, this thing has two settings, high and low.

Click to see more example sentences
ayar tuning, tune

İnce bir ayara ihtiyacı var ama işe yarar.

It needs some fine tuning, but it could work.

Hala iyi bir ayara ihtiyacı var.

It still needs some fine tuning.

Biraz ince ayar, işte böyle.

A little fine tuning, that's it.

Click to see more example sentences
ayar adjusting, adjust, adjustment

Görünüşe göre robot kola biraz ayar lazım.

Looks like that robot arm needs a little adjustment.

Bak, bir çizik bile yok oh, marş ayarı gerekiyor.

Look, not a scratch oh, the starter needs adjusting.

Başarı gerektirir Bu bölümde bazı ayar.

Success requires some adjustment in that department.

Click to see more example sentences
ayar calibration

Tercihler aktarılıyor ve sanal çevre ayarları yapılıyor.

Importing preferences and calibrating virtual environment.

Bu miktarda ve ayarda kullanımlarını daha önce hiç görmemiştik.

And all in amounts and calibrations we've never even seen before.

Algılayıcı ayarları kapalı olmalı.

Sensor calibration must be off

Click to see more example sentences
ayar karat

On dört ayar altın. Neredeyse hiç takılmadı.

Fourteen karat gold, hardly ever worn.

Kırk ayar altın kaplama, işlemeli taban.

That's a forty-karat, gold plated, inlaid base.

ayar tune-up

Ateşleme ayarı, yağ değiştirme, fren balatası değiştirme, motor rektifiyesi, şanzıman

Tune-ups, oil changes, brake relining, engine rebuilds, rebuilds on trannies

Belki bir ayar gerekir.

Maybe you need a tune-up.

ayar gauge

Yanlış ayar yapmış olmalısın!

You must've gauged wrong!

ayar carat

Altı ayardan bahsediyorsunuz bayım.

You're talking six carat, sir.