Turkish-English translations for ayartıcı:

seductive · other translations

ayartıcı seductive

Bana dik dik bakıyor, çok ayartıcı.

He's staring at me, so seductive!

Ne kadar ayartıcı olduğunu unutmuşum.

I'd forgotten how seductive you are.