Turkish-English translations for aydınlanma:

enlightened, enlightenment · illumination · revelation · other translations

aydınlanma enlightened, enlightenment

Eğer aydınlanmaya eriştiysem, bu nasıl bir zaman kaybı oluyor?

If I've achieved enlightenment, how is this a waste of time?

Ama bu aynı zamanda bir Aydınlanma projesiydi.

But this was also an Enlightenment project.

Bu da aydınlanmaya giden yolun bir parçasıdır.

That's part of the Path to enlightenment.

Click to see more example sentences
aydınlanma illumination

Verlaine ya da Rimbaud'nun şiirlerini bulurdum."Sarhoş Gemi," Aydınlanmalar falan.

I found Verlaine poems or Rimbaud you know, "Drunken Boat," illuminations.

Aydınlanma gibi bir şey hissettiniz mi?

Do you feel a sort of illumination?

Dış aydınlanma kapanıyor.

Exterior illumination, off.

Click to see more example sentences
aydınlanma revelation

Ama benim için bir aydınlanma demekti.

But for me, it was a revelation.

Dini bir aydınlanma yaşadım.

I had a religious revelation.

Lily, bir aydınlanma yaşadım.

Lily, I've had a revelation.

Click to see more example sentences