Turkish-English translations for aygır:

stallion · hippo · stud · horse · other translations

aygır stallion

Daha iyi olmadım.. .dünya ağır siklet şampiyonu, İtalyan Aygırı,

Never better.. .the heavyweight champion of the world, the Italian Stallion,

Kardeşim, senin bir atın yok muydu, bir aygır?

Brother, don't you have a horse a stallion?

Bir aygır gibi.

Like a stallion.

Click to see more example sentences
aygır hippo

Bu adı su aygırı olan efsanevi bir yaratık.

This is a mythical creature called a hippo.

Bayanlar ve Baylar, su aygırı.

Ladies and gentlemen, the hippo.

Onun yerinde çalışan herkes ve su aygırları iyi olacak.

Everyone at his place and the hippos will be fine

Click to see more example sentences
aygır stud

Hadi gel koca aygır!

Come on, you big stud.!

Gel buraya, seni minyatür aygır.

Get back here, you miniature stud!

Bu adam tam bir aygır.

I mean, this guy's a stud.

Click to see more example sentences
aygır horse

Kocaman büyük bir at vardı, bir aygır.

There was this great big horse, a stallion.

Kardeşim, senin bir atın yok muydu, bir aygır?

Brother, don't you have a horse a stallion?

Bir su aygırı at sürüyor sanki.

Looks like a hippo riding a horse.

Click to see more example sentences