Turkish-English translations for aylak:

bum · hobo · loafer · idle · loiterer · other translations

aylak bum

Benim de ilk kocan gibi aylak olduğumu düşünüyor, değil mi?

She thinks I'm a bum, like your first husband, right?

Çünkü o bir aylak.

Because he's a bum.

Kapa çeneni ve uyu artık seni küçük aylak.

Ah, shut up and go to sleep, you little bum.

Click to see more example sentences
aylak hobo

Hiç bir aylak ormanında yedin mi?

You ever eat in a hobo jungle?

Senin tetikçi memnun bir aylak, Carter.

Your trigger happy hobo, Carter.

Alabalık Ağız, a.k.a. Aylak McBieber.

AKA Trouty Mouth, AKA Hobo McBieber.

Click to see more example sentences
aylak loafer

O herif bir aylak ve seni hak etmiyor.

That guy's a loafer and he doesn't deserve you.

Evet ama o konuşmaz, çalışmaz da. O bir aylak, ölü kütle.

Yes, but he doesn't talk, or work, he's a loafer, a dead weight.

aylak idle

Aylak zengin ikinci bir şansı hak ediyor.

The idle rich deserve a second chance.

Aylak zengin kızlar en kötüsü.

Idle rich girls are the worst

aylak loiterer

Bulundurma ve aylak aylak dolaşıyordu.

Possession. And some loitering.