aylar

Son altı ayda dört kişi öldürdüm. iki erkek, iki kadın.

I killed four people in the last six months. Two men, two women.

Aylardır bu filmi izlemek istiyordum. Bu gece bunun için harika bir gece.

I wanted to see this movie for months and tonight is the perfect night.

Sadece iki aydan beri buradayım ama bu başka bir şey.

I've only been here two months, but this is different.

Yarın için her şey ayarlandı mı?

Is everything ready for tomorrow?

Polisi ararım, tam olarak bilemiyorum, ayda altı ya da yedi kez.

I call the police, I don't know exactly, six or seven times a month.

Belki ayda iki kere. Belki bu o kadar da kötü değildir.

Maybe twice a month, maybe it's not that bad.

Bir süre için, belki ayda bir kez.

For a while, maybe once a month.

Son üç ayda o kadar çok çılgınca şeyler olmuş.

So much crazy stuff has happened the last three months.

Her altı ayda bir yeni bir ismin olması harika.

It's wonderful having a new name every six months.

O, ayda bir kez geliyor ama biz ettik sonra her zaman, ah, kapalı ve ben kilitlendi.

He comes in once a month, but it's always after we've, uh, closed and I've locked up.