Turkish-English translations for aynı şekilde:

same · likewise · similar · ditto · other translations

aynı şekilde same

Max benim annem ve kız arkadaşım da aynı şekilde öldü.

Max my mother and my girlfriend died the same way.

Onlar her zaman bizi çok samimi bir şekilde karşıladı ama hep aynı cevap.

They always received us in a very friendly way but it was always the same answer.

Ve fark ettim ki o da bana aynı şekilde bakıyordu.

And I noticed that she looked at me the same way.

Click to see more example sentences
aynı şekilde likewise

Arka kapı da aynı şekilde.

The back door, likewise.

Aynı şekilde, bizler de asla yalnız değiliz" Bahçede.

Likewise, we are never alone in the garden.

Aynı şekilde, Ptolemy'deki dördüncü hiyeroglif bir aslan.

Likewise, the fourth hieroglyph in Ptolemy is a lion.

Click to see more example sentences
aynı şekilde similar

Aynı şekilde Angad da benden hoşlanıyor ama bana aşık değil.

Similarly, Angad likes me but he doesn't love me.

Aynı şekilde, her şeyini biliyorum.

Similarly, I know everything about you.

Aynı şekilde bu kızın da burada kalması lazım.

Similarly this girl needs to stay here.

Click to see more example sentences
aynı şekilde ditto

Çamaşır makinesi, aynı şekilde, vesayre vesayre

Washing machine, ditto, yadda yadda yadda.