Turkish-English translations for ayrıntılı:

detailed, detail · elaborate · specific · thorough · in detail · particular · minute · overall · other translations

ayrıntılı detailed, detail

Bu güzel, çünkü küçük bir ayrıntı daha var.

That's good, because there's one other small detail.

Çünkü ayrıntılar iğrenç ve korkunç ve kabul edilemez.

It's because the details are gross and scary and unacceptable.

Ve yedek ayrıntısı da hazır, tamam mı?

And backup detail ready, all right?

Click to see more example sentences
ayrıntılı elaborate

Basit bir çizim... .ayrıntılı bir resimden daha güzel oalbilir.

A simple drawing can be more beautiful than an elaborate painting.

Bazı ayrıntılı orta parmak havayolu endüstrisi için.

Some elaborate middle finger to the airline industry.

Çünkü ben ona oldukça ayrıntılı bir yalan söyledim.

Because I told him rather an elaborate lie.

Click to see more example sentences
ayrıntılı specific

O kadar da ayrıntılı değildi.

Well, it weren't that specific.

Ama nedir bu özel ayrıntılar?

But what are the specific details?

Ne ayrıntılı değildi?

What wasn't specific?

Click to see more example sentences
ayrıntılı thorough

Ayrıntılı bir soruşturma ve hızlı sonuç istiyorum.

I want a thorough investigation and a quick resolution.

Çok ayrıntılı bir rapor Lucy.

That's a very thorough report, Lucy.

Ayrıntılı bir soruşturma talep ediyoruz.

We demand a thorough investigation

Click to see more example sentences
ayrıntılı in detail

Ne olağanüstü bir yaratık. er ayrıntısı ne kadar mükemmel.

What an extraordinary creature. How perfect in every detail.

Her şeyi zaten biliyorum, Bay Whistler. Ayrıntılarıyla!

I already know everything, Mr. Whistler, in detail.

Her ayrıntısı ne kadar mükemmel.

How perfect in every detail.

Click to see more example sentences
ayrıntılı particular

Yani, belki de bu kadar ayrıntılı değil.

I mean, maybe not this particular thing.

Her bir sorun için posta kutuma bir gümüş Dolar atın. Tüm ayrıntılarıyla.

For each problem, drop a silver dollar through my mail slot with all particulars.

İsim, adres ve ayrıntılar bilinmiyor.

Name, address and particulars unknown.

Click to see more example sentences
ayrıntılı minute

Bunlar son dakika ayrıntıları.

It's last minutes details.

Bunlar sadece son dakika ayrıntıları.

It's just last-minute details.

ayrıntılı overall

İşte ayrıntılı hedef bölgesi.

Here's the overall target area.