Turkish-English translations for aysız:

moonless · moon · other translations

aysız moonless

Bu gösteri aysız bir gece gibi.

That shows it's a moonless night.

Su, aysız gece, kum taneleri titrer.

Water, moonless night, sand grains shake.

aysız moon

Bu gün, aysız bir gün, tamamıyla karanlık bir gece, benim ilk gecem.

Today is no moon day, a totaI dark night, For me it's first night.

Sorun olmayacak. Zaten aysız dönem.

It's a no-moon period anyway.