Turkish-English translations for azap:

torment · pain · trouble · ache · other translations

azap torment

Benim için sabit bir azap, acı dolu, utandırıcı bir uğraş bir tür hemoroit sıkma ise

If it's constant torment for me, a painful, shameful occupation, sort of squeezing out a hemorrhoids.

Azap içinde bir ruh, Karen

A soul in torment, Karen.

Başka kim böyle bir azap çekebilirdi?

Who else would take such torment?

Click to see more example sentences
azap pain

Bu bir azap.

It's a pain.

Benim için sabit bir azap, acı dolu, utandırıcı bir uğraş bir tür hemoroit sıkma ise

If it's constant torment for me, a painful, shameful occupation, sort of squeezing out a hemorrhoids.

Acı bir azap duyuyorum!

Pain is the cleanser!

azap trouble

Peki, o zaman Sadece vicdan azabını dindirmek için.

Okay, then just to soothe your troubled conscience.

Sadece vicdan azabını dindirmek için.

Just to Soothe your troubled conscience.

azap ache

Azap içindeki, boş-rahim bakışı mı?

The aching, empty-womb look?