Turkish-English translations for azimli:

determined, determination · driven · ambitious · tenacious · strong · resolute · stubborn · peppy · other translations

azimli determined, determination

Fakat dişi daha azimli ya da daha çaresiz.

But the female is more determined, or more desperate.

O çok azimli bir adam değil mi?

He's avery determined man, isn't he?

Çok zeki ve çok azimli olan birinin.

Someone very smart and very determined.

Click to see more example sentences
azimli driven

Ruh için Tavuk Çorbası Azimli Hayatı Amaçla.

Chicken Soup for the Soul. The Purpose Driven Life.

Vanessa her zaman düşünceli ve azimli bir kız olmuştur.

Vanessa has always been a very thoughtful and driven young woman.

Akıllı, azimli ve harika bir dedektif olduğunu.

That you're smart, you're driven, you're a great detective.

Click to see more example sentences
azimli ambitious

Bak, Bende biliyorum Roger en zeki ya da en komik değil ya da en azimli

Look, I know Roger's not the brightest or the funniest or the most ambitious

O azimli, akıllı, ve en önemlisi dürüsttür.

He's ambitious, smart, and for the most part honest.

Eh, ben azimli bir adamım.

Well, I'm am ambitious guy.

Click to see more example sentences
azimli tenacious

Çok azimli genç bir adamsınız Bay Stafford.

You're a very tenacious young man, Mr. Stafford.

Azimli derken ne demek istiyorsun?

What do you mean by tenacious?

Bu sabah azimli hissediyor musunuz?

Feeling tenacious this morning?

Click to see more example sentences
azimli strong

Güçlü ve azimli!

Strong and stubborn.

Güçlü, azimli, sadık.

Strong. Driven. Loyal.

Azimli bir çocuk.

A strong-willed boy.

Click to see more example sentences
azimli resolute

İlkelere gelirsek eşsizlik, cesaret, azim, dürüstlük, gurur ve son olarak Üstünlük.

Yeah! Singularity courage resolution integrity pride and finally transcendence.

Hayır, dirençli ve azimli bir ihtiyaç.

No, a resolute and unyielding need.

Azimli Masası mı?

The Resolute desk?

azimli stubborn

Güçlü ve azimli!

Strong and stubborn.

El yazısı, güçlü bir profili olduğunu ve yatay baskının da azmi simgelediğini söylüyor. Hatta inatçılığı.

And handwriting tells me that the strong T-bars and horizontal pressure indicate perseverance, even stubbornness.

azimli peppy

Ben Lisa, azimli, sarışın ve çekici.

I'm Lisa, peppy, blonde and stunning.