Turkish-English translations for böbrek:

kidney · renal · other translations

böbrek kidney

Ancak bu böbrek bana ikinci bir hayat şansı verdi. ve ben üzgünüm,

But that kidney gave me a second chance in life, and I'm sorry,

Biftek ve böbrek böreği.

It's steak and kidney pie.

Bu senin böbreğin, evlat.

That's your kidney, son.

Click to see more example sentences
böbrek renal

Annesi üç yıl önce böbrek yetmezliğinden ölmüş. Travis, Darren'in yasal vasisiymiş.

Mother died of renal failure three years ago, so Travis was Darren's legal guardian.

Bn. Rubadoux'nun pulmoner hastalığı, böbrek yetmezliği, kalp sorunu vardı.

Mrs. Rubadoux had pulmonary disease, renal insufficiency and heart failure.

Böbrek yetmezliği kaynaklı akciğer ödemi olabilir.

Could be pulmonary edema from renal failure.

Click to see more example sentences