Turkish-English translations for böcek:

bug · insect · beetle · cockroach · worm · pest · vermin · scarab · other translations

böcek bug

Böcek ısırığı gibi geldi. Bir tür alerjik tepkime gibi.

This sounds like a bug bite, some kind of allergic reaction.

Bu sadece iğrenç bir böcek.

It's only a nasty bug.

Genelde diğerleri için birisi bir böcek öldürürse, o kişi Oppa olur.

Usually, if someone catches a bug for others, that person becomes Oppa.

Click to see more example sentences
böcek insect

Ne bir hayvan ne bir böcek ya da bir bitki. Bu kan grubundan dünyada hiç kimsede yok.

Not an animal or insect or plant nothing in this world has that type of blood.

Herhangi bir vahşi hayvan, yok. Sadece böcek ve bitkiler.

There aren't any wild animals, just insects and plants.

Çünkü bir böcek kadar çekici ve zehirliyim.

Because I'm as charming as a poisonous insect.

Click to see more example sentences
böcek beetle

Ve Kaptan Marvel, Yeşil Böcek ve ben Mongul'un dikkatini çekmiş gibiyiz.

And Captain Marvel, Green Beetle, and I seem to have Mongul's attention.

Therus insanların arasında prens olabilir ama sen böceklerin arasında bir prenssin.

Therus may be a prince among men but you are a prince among beetles.

Bak, bir böcek!

Look! A beetle!

Click to see more example sentences
böcek cockroach

Annem bana, Dell'in annesi Rootie teyzenin, Dell'in iççamaşırında hamam böcekleri bulduğunu anlatmıştı.

Mama told me Aunt Rootie, that's Oell's mama, found cockroaches in Oell's underwear.

Fareler, hamamböcekleri ve, işte, küçük böcekler.

Rats, cockroaches, and, you know, little bugs.

Böcek ve hamamböceği topluyorum.

Collecting beetles and cockroaches.

Click to see more example sentences
böcek worm

Merhaba bay böcek

Hello, Mr. Worm

Böcekler, solucanlar ve bakteriler.

Bugs, and worms and bacteria.

Sigara bile içmiyorsun Böcek.

You don't even smoke, Worm.

Click to see more example sentences
böcek pest

Seni küçük böcek.

You little pest.

Bizim küçük böcek nasıl?

How's our little pest?

Siz böcek öldürücüsüsünüz. Haşere kontrol uzmanıyım.

You're an exterminator, righ Pest control specialist.

Click to see more example sentences
böcek vermin

Demek ki daha çok zaman var. Benim gibi bir böcek için bile.

Well, then, there is time, even for vermin like me.

Kemirgenler ve diğer böceklere karşı savunma halkası.

It's a defense ring against rodents and other vermin.

Pekala, balık yerim, arada sırada da böcek.

Okay, I eat fish, and occasionally vermin.

Click to see more example sentences
böcek scarab

Hayatta kalacağım, çünkü bu savaşta yalnız değilim, öyle değil mi, Böcek?

I will survive, because I'm not alone in this battle, am I, scarab?

Kanatlı böcek, sfenks ve lanetli mumyalar gibi.

Such as the winged scarab, sphinxes and cursed mummies.