Turkish-English translations for bölünme:

split, splitting · division · dividing, divide · cleavage · interruption · other translations

bölünme split, splitting

Şimdiden bir bölünme var.

Already there is a split.

Altı ay bölünme.

Six months split.

Yandan gelen rüzgarlar pelotonda bir bölünme yaratmıştı.

The crosswinds caused a split in the peloton.

bölünme division

Anarşi, yolsuzluk bölünme ve tatminsizlik.

Anarchy, corruption, division and dissatisfaction.

bölünme dividing, divide

Ve bir bölünme vardı.

And there's a divide.

bölünme cleavage

Bu yapı oldukça iyi görünüyor ama alfa ve beta alt birimleri arasında daha iyi bir bölünme elde etmeliyiz.

This construct's looking pretty good, but we gotta get better cleavage between the alpha and the beta subunits.

bölünme interruption

Herhangi bir bölünme onu öldürür!

Any interruption will kill him!