Turkish-English translations for bölünmek:

split · other translations

bölünmek split

Bir milyar dolar dörde bölünür.

A billion dollars split four ways.

Bir ruh sadece bir kez mi bölünür?

Can you only split the soul once?