Turkish-English translations for bölgesel:

regional, region · territorial · local · sectional · provincial · other translations

bölgesel regional, region

Bayanlar ve baylar Bölgesel Bando Şampiyonası'na hoş geldiniz.

Ladies and gentlemen, welcome to the Regional Marching Band Championships.

Bu benim bölgesel şampiyon sertifikam.

This is my regional championship certificate.

Ya senin bölgesel sertifikan var Wendy?

Hmm, did you have a regional certificate Wendy?

Click to see more example sentences
bölgesel territorial

Ben sadece kadar uzak almak gerekir mümkün olduğunca bu çete bölge.

I just need to get as far away from this gang territory as possible.

Tam tersi beni yeni bir bölgenin valisi olarak atadı.

On the contrary, he appointed me governor of a new territory.

Bütün bölge artık bana ait.

The whole territory belongs to me.

Click to see more example sentences
bölgesel local

Bu bölgesel bir suç.

This is a local crime.

O bir bölgesel polis arabası!

It's a local police car!

O bölgenin en büyük yerel gazetesi ne?

What's the biggest local paper for that region?

Click to see more example sentences
bölgesel sectional

Ama bu bölgede başka köy yok ki.

But there is no village in this section.

Bir yıl kadar önce Cesar tüm bu bölgeyi arındırdı.

About a year ago, Cesar cleaned up this whole section.

Evet, size söyledim, Batı Bölgesi.

Yes, I told you, Western Section.

Click to see more example sentences
bölgesel provincial

Radio Continental, Editorial Atlántida, Torneos y Competencias, Cablevisión gibi bölgesel kanallar

Radio Continental, Editorial Atlántida, Torneos y Competencias, provincial cable stations, Cablevisión