Turkish-English translations for bülten:

bulletin · newsletter · release · other translations

bülten bulletin

Programı acil bir CBS haber bülteni için kesiyoruz.

We interrupt this program for a CBS news emergency bulletin.

Bir Macar haber bülteni.

A Hungarian news bulletin.

Bu sesli haber bülteni

This is the voice bulletin

Click to see more example sentences
bülten newsletter

Yeni Zelanda konsolosluğu bülteni

New zealand consulate newsletter

Jonah Clyborn'ın finans firmasından bülten mi?

A newsletter from Jonah Clyborn's financial firm?

Yüzlerce, bir de spam e-posta bültenleri.

Hundreds, and a spam-bot newsletter.

bülten release

Resmi olarak değil. Ama basın bültenlerini okudun.

Not officially, but you've read the press releases.