Turkish-English translations for büro:

office · Bureau · agency · law office · firm · directorate · clerical · other translations

büro office

Bu bir hikaye çünkü o sırada büroda bir avukat var.

There's a story in that because there's a lawyer in the office.

Los Angeles'ta da bir CIA bürosu var.

There's a ClA office out here in Los Angeles.

Zaten o kadar hayal kırıklığına uğradılar ki "O, bir ibne, geçici büro sekreteri.

They're already so disappointed: "He's a fag, he's an office temp.

Click to see more example sentences
büro Bureau

Ben Ajan Teresa Lisbon, Kaliforniya Araştırma Bürosu.

I'm Agent Teresa Lisbon, California Bureau of Investigation.

FBI büro yöneticisi Charles Bailey.

FBI Bureau Director Charles Bailey Sir.

Geçici Büro harcamak ne kadar para umurumda değil.

The Temporal Bureau doesn't care how much money you spend.

Click to see more example sentences
büro agency

Sadece yerel bir büroya yardım ediyorum.

I'm just helping out a local agency.

Büro, bize bir doğum annesi bulmuş olabilir.

The agency may have found us a birth mother.

Luke Dedektif Bürosu.

Luke Detective Agency,

Click to see more example sentences
büro law office

İyi günler, hukuk bürosu.

Good afternoon, law office.

Evet, EdWard J. Dodd hukuk bürosu.

Yeah, law offices of Edward J. Dodd.

James M. McGill Hukuk Bürosu?

Law offices of James M. McGill.

Click to see more example sentences
büro firm

Avukatız ama burası bir hukuk bürosu değil.

We're lawyers, but this is not a law firm.

Hukuk Bürosu ve Interview Dergisi.

The law firm and "Interview" magazine.

Pearson Specter harika bir hukuk bürosu.

Pearson Specter is a great firm.

Click to see more example sentences
büro directorate

FBI büro yöneticisi Charles Bailey.

FBI Bureau Director Charles Bailey Sir.

FBI Bürosu Müdürü Charles Bailey

FBI Bureau Director Charles Bailey

Ben Marcus Dixon. Bu büronun müdürüyüm.

I'm Marcus Dixon, director of this office.

Click to see more example sentences
büro clerical

Senin için, büro işlerimiz var.

For you, we have clerical positions.