Turkish-English translations for bürokrat:

bureaucrat · other translations

bürokrat bureaucrat

O bir bürokrat, savaşçı değil.

He's a bureaucrat, not a warrior.

Gerçek bir bürokrat gibi konuşmaya başlıyorsun, Jacko.

You're starting to talk like a real bureaucrat, Jacko.

Bu çocuk bürokrat olmak için doğdu Saplantılı ve kendini beğenmiş olmak için

This boy's born to be a bureaucrat Born to be obsessive and snotty

Click to see more example sentences