büromuz

Sadece benim ilk fikrimdi. Bu yüzden bu danışma büromuz var.

My first idea, that's why we have these consultations.

Büromuz kapalı Bay Jamison. Yapma Daisy.

Our offices are closed, Mr. Jamison.

Bizim bir seçmen büromuz yok!

We ain't got a constituency!