Turkish-English translations for büyük harf:

capital · cap · other translations

büyük harf capital

Ve Ölüm", Ö büyük harf

And Death" capital D

Lee, her şey tek bir sözcükle açıklığa kavuşturulabilir."'Şimdi.' "Büyük harflerle ŞİMDİ.

Lee, everything is crystallizing into one word: "'now,' capital N, capital O, capital W.

Beyler bu kelimeler neden büyük harfle yazılmış?

Gentlemen why is this word capitalized?

Click to see more example sentences
büyük harf cap

Az önce yeni bir şarkı yazdım ve bunu," büyük harflerle

I just wrote a new song that we have" in all caps

Her şeyi büyük harfle yazmış.

Everything he wrote is in caps.