Turkish-English translations for büyükayı:

dipper · big dipper · other translations

büyükayı dipper

Şu küçük ayı yoksa büyükayı mı?

Is that the Little Dipper or the Big one?

Büyükayı takım yıldızı. En sevdiğim.

The Big Dipper. it's my favorite.

büyükayı big dipper

Şu küçük ayı yoksa büyükayı mı?

Is that the Little Dipper or the Big one?

Büyükayı takım yıldızı. En sevdiğim.

The Big Dipper. it's my favorite.