Turkish-English translations for büyüleme:

enchantment · other translations

büyüleme enchantment

Akinari Ueda'nın Ayışığı ve Yağmur hikayesi modern okuyucuları, gizemli fantezileri ile büyülemeye devam etmektedir.

Akinari Ueda's Tales of Moonlight and Rain continues to enchant modern readers with its mysterious fantasies.