Turkish-English translations for bıkkın:

jaded · other translations

bıkkın jaded

Sen de bu kadar bıkkın olacak kadar yaşlı mısın?

And you're old enough to be this jaded?

Senin gibi bıkkın değiller sadece.

They're just not jaded like you.

Duydunuz mu, bıkkın şehir?

You hear me, jaded city?