Turkish-English translations for bıkkınlık:

boredom · other translations

bıkkınlık boredom

O zaman kesinlikle bıkkınlık.

Oh, then definitely boredom.