Turkish-English translations for bağımlı:

addict, addicted · junkie · depending, dependent, dependency · hooked · child · habitual · freak · given to · other translations

bağımlı addict, addicted

Bu adam, Bay Charles Lester. Wu Ling'in eski arkadaşlarından biri ve yarı zamanlı afyon bağımlısı.

This man is Mr. Charles Lester, former business contact of Wu Ling and part-time opium addict.

Belki yaşarız ya da belki de ben kel bir eroin bağımlısı olurum.

Maybe we do, and maybe I become a bald heroin addict.

Adım Juan. Bir bağımlı ve alkoliğim.

So I'm Juan, addict and alcoholic.

Click to see more example sentences
bağımlı junkie

Ben bağımlı değilim, hadi ama, çok aptalca bir şey bu.

I'm not like a junkie. Come on, that's stupid.

O bir bağımlı.

He's a junkie.

Bağımlı değil, bir hasta.

Not a junkie, a patient.

Click to see more example sentences
bağımlı depending, dependent, dependency

Hasta ve sana bağımlı birinin olması çok zor bir şey.

It's very hard to have someone sick and dependent on you.

Daha büyük fırınlar, daha fazla makineler, daha bağımlı işçiler.

Bigger furnaces, more machines, and the workers more dependent.

Aynen öyle, bence Jasmine Cordelia'ya bağımlı olabilir.

Exactly. I think Jasmine may be dependent on Cordelia.

Click to see more example sentences
bağımlı hooked

stanton'la meksika'da ne oldu? o tıpkı bir uyuşturucu bağımlısı gibi ona tamamen bağımlı.

What happened in Mexico with Stanton? She's like a drug addict completely hooked on him.

O uyuşturucuya bağımlı, ama ben de ona bağımlıyım.

She's hooked on junk but I'm hooked on her.

O kadar çok aldın ki bağımlısı oldun.

You took so many of those, you got hooked.

Click to see more example sentences
bağımlı child

Bir çocuk için madde bağımlısı bir annesi olması çok riskli bir şey.

It's too risky for a child to have a drug-addicted mother.

bağımlı habitual

Yoksa siz aslında kronik ve bağımlı bir yalancı mısınız?

Or are you not, in fact, a chronic and habitual liar?

bağımlı freak

Adam tam bir kontrol bağımlısı.

The guy's a control freak.

bağımlı given to

Para konusunda aptal ve yellenme bağımlısı

Foolish about money, and given to flatulence.