Turkish-English translations for bağımsızlık:

independency, independence · freedom · other translations

bağımsızlık independency, independence

Kuzey ve Güney Vietnam halkları sadece özgürlük, bağımsızlık ve ulusal birlik için savaşıyordu.

The people of North Vietnam and South Vietnam fight only for freedom, independence and national unity.

Bağımsızlık günü. Burada olan bir kişi hariç.

It's Independence Day, except for one man here.

Aynı zamanda bugün Kanada'nın Bağımsızlık günü.

Also, today is Canadian Independence Day.

Click to see more example sentences
bağımsızlık freedom

Kuzey ve Güney Vietnam halkları sadece özgürlük, bağımsızlık ve ulusal birlik için savaşıyordu.

The people of North Vietnam and South Vietnam fight only for freedom, independence and national unity.

Hayatımı özgürlük için savaşarak harcadım bağımsızlık için.

I spent my life fighting for freedom For liberty.

Pop-tart'ın tadı özgürlük, isyan ve bağımsızlık gibiydi.

The pop-tart tasted like freedom and rebellion and independence.