Turkish-English translations for bağıntılı:

consistent · other translations

bağıntılı consistent

Ama hız motor gücüyle bağıntılı değil.

But velocity isn't consistent with engine output.

Aslında tamamen Mark Gabriel ve Ceressus'la bağıntılı.

Actually, that's pretty consistent with Mark Gabriel and Ceressus.