bağırıyor

Tek bağıran benim, ve ben üzgünüm ve şu anda eve gitmek istiyorum.

I'm the one that's yelling, and I'm sorry and I wanna go home right now.

Bu akşam Bn. Scarlett, kapıdan içeri bağırdı ve dedi ki: "Cenaze yarın olacak.

This evening, Miss Scarlett shouted through the door and said "The funeral's set for tomorrow.

Komşular bir kadın ve bir erkeğin bağrışmalarını duymuş, ve birkaç dakika sonra silah sesi duyulmuş.

Neighbours heard a man and woman yelling and then, a few moments later, gunshots.

Onun için buraya geldin. Bana bağırmak ve benimle dans etmek için.

That's why you came here to yell at me and to dance with me.

Bana beş dakika ver, sonra bağır.

Just give me five minutes, then scream.

Bu akşam Bayan Scarlett, kapıdan içeri bağırdı ve dedi ki:

This evening, Miss Scarlett shouted through the door and said:

Ama aslında içeride küçük bir adam bağırıyor:

But actually, inside, there's this little man screaming:

Acı içinde bağıran biri gibi?

Like someone screaming in pain?

Bir canavar hakkında bağırıp çağıran bir güvenlik görevlisi.

A security guard screaming something about a monster.

Eğer birinin "Ben Warwick Davis!"diye bağırdığını duysaydım," Warwick Davis kim lan?" derdim.

If I heard someone shout, "It's Warwick Davis!"I'd be like," Who's Warwick Davis?