Turkish-English translations for bağırsak:

bowels, bowel · intestinal, intestine · guts, gut · other translations

bağırsak bowels, bowel

Kabızlık, kramplar, hazımsızlık, karaciğer hastalıkları böbrek hastalıkları, basur, bağırsak iltihabı.

Constipation, cramps, dyspepsia, liver disease, kidney disease, hemorrhoids, bowel inflammation.

Evet, Habis Bağırsak Sendromu.

Yeah, that's irritable bowel syndrome.

Bir de hassas bağırsak sendromum var.

And I have irritable bowel syndrome.

Click to see more example sentences
bağırsak intestinal, intestine

Kalp, akciğerler, böbrek, karaciğer, bağırsaklar.

Heart, lungs, kidneys, liver, intestines.

Bir porsuğun bağırsakları gibi görünüyor.

This looks like a badger's intestines.

Webber, bağırsak canlılığını belirlemek için ameliyat sırası boyamaya ne dersiniz?

Webber, What do you think about intraoperational dye To help determine intestinal viability?

Click to see more example sentences
bağırsak guts, gut

Yani demek istediğim içeride çok fazla kan ve bağırsak var.

Because, I mean, that's a lot of blood and guts in there.

Kan ve bağırsak.

Blood and guts.

Eğer mümkünse, yumuşak ve taze bir şey evet, belki, biraz bağırsak gibi?

If possible, something soft and fleshy yeah, like some guts, perhaps?

Click to see more example sentences