bağlılığını

Bu bana bağlı değil tamam mı?

It's not up to me, okay?

Şey Bu sana bağlı, değil mi?

Well that's up to you, isn't it?

Ama bu bana bağlı değil.

But it's not up to me.

Hey, bu bana bağlı değil.

Hey, it's not up to me.

Bak, bu sana bağlı, tamam mı?

Look, it's up to you, okay?

Bu sana ya da bana bağlı değil.

It's not up to me or you.

Bu bize bağlı, değil mi?

That's up to us, isn't it?

Peki, bu bana bağlı değil.

Well, it's not up to me.

Bu gerçekten sana bağlı değil.

This really isn't up to you.

Neden her şey bana bağlı?

Why is it all on me?