Turkish-English translations for bağlanmak:

attach · connect · other translations

bağlanmak attach

Çünkü o aptal bir milkshake değil, o bir bebek. Ve ben ona bağlanacağım.

'Cause it's not a stupid milkshake, it's a baby, and I'm gonna get attached to it.

Yani, ne tür bir zamanlayıcı bir bombaya koli bandıyla bağlanır ki?

So, what kind of a timer is attached to a bomb with duct tape?

Bağlanmak yok randevu yok, ilişki yok, değil mi?

No strings attached, no dating, no relationship?

Click to see more example sentences
bağlanmak connect

Görünüşe göre ölü bir suçlunun siber beynine bağlanmak korkunç bir şeymiş.

Apparently connecting to a dead criminal's cyberbrain is "creepy".

Nöral ağa bağlanmak bir şekilde beynin normal elektriksel faaliyetini bozmuş.

Connecting to the neural network somehow disrupted our brains' normal electrical activity.

Bu işaret, bağlanmak, basit.

This sign, to connect, simple.

Click to see more example sentences