Turkish-English translations for baş dönmesi:

dizziness · vertigo · giddiness · other translations

baş dönmesi dizziness

Evet. Muhtemel yan etkileri karın ağrısı, mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi, ateş ve saç dökülmesidir.

Possible side effects include abdominal pain, nausea, headaches, dizziness, fever and hair loss.

Hayır. Sadece biraz başım dönüyor.

No, I'm just a little dizzy.

Evet, biraz başım döndü o kadar.

Yeah, yeah. Just, uh, a little dizzy.

Click to see more example sentences
baş dönmesi vertigo

Baş dönmesi için ilaç alıyorum ve sanırım işe yarıyor çünkü anladım.

I'm taking medicine for vertigo and I think it works because I've got it.

Bu normal. Test bazen baş dönmesi yapabilir.

That's normal sometimes this test causes vertigo.

Test bazen baş dönmesi yapabilir.

Sometimes this test causes vertigo

Click to see more example sentences
baş dönmesi giddiness

Sarhoş bir adam kadar başım dönüyor.

I'm as giddy as a drunken man.

Ve senin başını döndürüyor.

And he makes you giddy.

Kendini baş döndüren, çekici, korkusuz ve müşkül hissetmeli.

She has to feel giddy, desirous, adventurous, and desperate.

Click to see more example sentences