Turkish-English translations for başak:

Virgo · other translations

başak Virgo

Başak aynı zamanda "Ekmek Evi" olarak da bilinir ve Başak, elinde bir demet buğday tutan bir bakire olarak tasvir edilir.

Virgo was also referred to as the House of Bread and the representation of Virgo is a virgin holding a sheaf of wheat.

Asal sayı, Başak, ve "Takvim Kızı"?

Prime number, Virgo, and "Calendar Girl"?

Peki ya Başak?

What about Virgo?

Click to see more example sentences