başarısızlıklarını

Ön sayfa ise bir kişinin başarısızlıklarını.

The front page shows a person's failures.