Turkish-English translations for başarma:

accomplishment · achievement, achieve · other translations

başarma accomplishment

Ve bizim için daha fazlasını başarmaya niyetim var.

And I intend for us to accomplish a lot more.

Bay Marsh, tam olarak ne başarmaya çalışıyorsunuz?

Mr. Marsh, what exactly are you trying to accomplish?

Her şeyi başaracağı halde başarmaya karşı olan ve başarmak için hiçbir şey denemeyen.

The wills accomplish everything, the won'ts oppose everything and the can'ts won't try anything.

başarma achievement, achieve

Yani tam olarak ne başarmaya çalışıyorsun, Cal?

So what exactly are you trying to achieve, Cal?