Turkish-English translations for başbakan:

Prime Minister · PM · premier · Chancellor · other translations

başbakan Prime Minister

Başkan, başbakan, savunma bakanı veya görünüşe göre bir belediye başkanı.

President, prime minister, defense secretary, or a mayor, apparently.

Beni davet ettiğiniz için teşekkürler, Başbakan.

Thank you for inviting me, Prime Minister.

Belki bir gün siz de Başbakan olursunuz.

Maybe you'll be Prime Minister yourself someday.

Click to see more example sentences
başbakan PM

Başbakan daha önce de içi boş iyimserlik sattı ve davanın üzerine bir sis perdesi indirdi.

The PM has sold hollow optimism before and laid a smokescreen over the case.

Başbakan için bilgilendirme beş dakika sonra.

Briefing for the PM in five minutes.

Başbakan sana ne teklif etti?

What did the PM offer you?

Click to see more example sentences
başbakan premier

Başbakan sana bizzat teşekkür etmek istedi Albay Casey.

The premier wanted to thank you personally, Colonel Casey.

Başbakan hakkında, değil mi?

It's about the premier, right?

Yedinci kez başbakan, Yirmi birinci kez bakan

Seven times Premier, twenty-five times minister.

Click to see more example sentences
başbakan Chancellor

Sizin için bir şey getirdim, başbakan.

I have something for you, chancellor.

Ama Başbakan dedi ki

But the Chancellor said

Ancak aynı gece Savoy'un Başbakanı Cluzet kayboldu.

But the same night, Cluzet, Savoy's Chancellor, disappeared.

Click to see more example sentences