Turkish-English translations for başkanlık:

presiding, president, presidency · presidential · chaired · chairmanship · other translations

başkanlık presiding, president, presidency

Başkanlık için bir kadın mı?

A woman for president is it?

Bu zamanda, burada, bu başkanlık döneminde her şey farklı olacak.

At this time, in this place, with this presidency, it will be different.

Saygıdeğer James Addison Flynn başkanlık edecek.

The Honorable James Addison Flynn presiding.

Click to see more example sentences
başkanlık presidential

Gri saç"gri çatı demek. Ve" Başkanlığa ait" demek beyaz bir ev ara demek.

gray hair"means a gray roof, and" presidential" means he should be looking for a white house.

Her evi, her kiliseyi her Kwik-E-Mart'ı ve başkanlık kütüphanesini emniyete almalıyız.

Secure every home, every church, Every kwik-e-mart and presidential library.

Yakın arkadaşlar için başkanlık sarayında bir sürü oda var.

Plenty of room back at the presidential palace for close friends.

Click to see more example sentences
başkanlık chaired

Başkanlık koltuğu çok rahat değil.

The President's chair isn't comfortable.

Tanınmış film yıldızı Jackie Chan açık arttırmaya başkanlık edecek.

Reknowned film star Jacky Chan tomorrow, will chaired the charity auction.

Bu oturumlara Clementine başkanlık ediyor, unuttun mu?

Clemente's chairing these hearings. You remember?

Click to see more example sentences
başkanlık chairmanship

Onu satın alan komite başkanlığı değil Ted.

It's not the chairmanship that bought him, Ted.